Gå til innholdet

Våre tjenester

Den dagen du er uten vann på grunn av lekkasje, kloakken flyter fordi en hovedledning er sprukket eller på grunn av tett avløp, da ser du kanskje en av våre biler der du bor. Olimb sammen med aktørene i Rørfornying Norge er en betydelige aktører innen vann og avløpssektoren i Norge, og vi har spesialisert oss på fornyelse av rør både innvendig og utvendig.

Rørfornying

Privat/ enebolig

Å bytte rør er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til at rørfornying er nødvendig.

Borettslag/ sameie

Første møte med oss starter ofte med en uforpliktende befaring. Rørfornying er en metode som fint lar seg benytte i de fleste typer bygninger og er veldig godt egnet i boligblokker og rekkehus.

Næringsbygg

Med vår lange erfaring, SINTEF Teknisk Godkjenning, egen avdeling for produktutvikling, samt gode referanser nøler vi ikke med å hevde at vi er landets ledende leverandør av rørfornying i offentlige bygg.

Kontroll av rør

Rørinspeksjon

I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontrollfør et ledningsstrekk skal fornyes.

Tetthetsprøving

Alle trykkledninger skal trykkprøves med vann etter at de er lagt. Dette gjøres for å sikre at rør, skjøter, rørdeler og komponenter som eksempelvis forankringsklosser, er uskadd og at ledningen er tett.

Lekkasjesøk

Lekkasjesøk kan utøves på alle vannledningsnett både kommunale og private, men det er noen viktige punkter som må være på plass for å oppnå resultater ved lekkasjesøket.

Spyling

Kraftige nedbørsmengder har i økende grad ført til større utfordringer for ledningsnett som skal føre vekk overvann. Spyling og rengjøring for å sikre optimal kapasitet er et viktig virkemiddel for å unngå skader og tilbakeslag.